Ajánló

„Az új évtized oktatási innovációjaként egyre több helyen a kontaktképzést felváltja a csoportos kompetenciafejlesztés módszere, módszerei. A tankönyv és a hozzá szervesen illeszkedő munkafüzet, gyakorlatok tára, megteremti azt a háttérbázist, amely minőségi csoportos, kiscsoportos képzésekhez szükséges.

Az anyag egyszerre tankönyv és ugyanakkor kiváló gyakorlati példatár. A tanárok, csoportvezető facilitátorok valamint a résztvevő tanulók egyaránt profitálhatnak a könyvből. Az otthoni munka és tanulás eszközrendszerét is jól támogatja a könyv, mivel kapcsolatot, méghozzá élvezhető kapcsolatot teremt a tantermi foglalkozások és az otthoni gyakorlás között.

A fő koncepciója a tankönyvnek az, hogy folyamatokat mutat be a képzési elemek átadása során. A pszichoszociális kompetenciafejlesztés egyik sarkalatos kérdése a tanult anyag sajáttá válásának mértéke.

A könyv olyan megközelítéseket választ, amelyek kézzelfoghatóak a csoportvezetők és a résztvevők számára egyaránt. Közismert készségfejlesztő modellek, képzési instrumentumait építi be az átadandó anyagba, mindenki számára jól érthetően. Az elmélet mellett a tapasztalás tudás megőrző elemeit is beépíti a programba.

A táblázatok, képek, egyszerre képeznek komoly tartalmi értéket és lazítják a szigorú szerkezetet. A tankönyv nem e-learninges képzésre készült, de kiválóan alkalmazható, számítógépes háttértámogató eszközként is. A interaktivitás jellemzi a teljes anyagot és az irodalom jegyzék elérhetősége is biztosított számítógépes háttérrel. Élvezetes oktatás érhető el ennek az anyagnak a használatával.” – Drimál István

Telefon

+36-1-413-2777

Cím

1074 Budapest, Dohány u. 65.